Δημιουργήθηκε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής

 

Πρώτη επίσημη παρουσίαση για τη σύσταση και λειτουργία του “Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής”, με την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Κάρολου Παπούλια

 

Η σύσταση και λειτουργία του “Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής”, είναι μια κοινωνικής πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς της Βορείου Ελλάδος (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης).

 

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ειδικότερα την παροχή κάθε υποστήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας προς τους φορείς που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους.

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency