Η σύναψη συνεργασιών και συνεργιών που θα στηρίξουν τον αγώνα μας για την βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας και αλλά και την επίτευξη των “Παγκόσμιων Στόχων” των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, αποτελούν προτεραιότητα για την ομάδα του Δικτύου.

Η επίτευξη μεγάλων στόχων ανέκαθεν χρειαζόταν τη συμμετοχή όλων. Γιατί ο καθένας από εμάς παίζει τον δικό του σημαντικό ρόλο σε κάθε ομαδική προσπάθεια.

“Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε – όλοι μαζί – να καταφέρουμε πολλά!”

Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Δίκτυο να έχει επιλεχθεί από ιδιαίτερα μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων Αλληλεγγύης αλλά και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην χώρα μας. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία και η σχέση την οποία έχουμε αναπτύξει με όλα τα μέλη και τους φίλους του Δικτύου είτε σε μεγάλο είτε σε μικρότερο επίπεδο.

Κάποιες από τις σημαντικότερες συνεργασίες που αξίζει να αναφέρουμε

Συνεργασίες με Οργανισμούς & Φορείς

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency