“Αποστολή μας, να αποτελέσουμε όχι μόνο την γέφυρα επικοινωνίας αλλά τον βασικό μοχλό όλων των μελών μας για την ενεργή προώθηση της Κοινωνικής Συνείδησης & Υπευθυνότητας απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με όλες μας τις δυνάμεις!”

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής» δραστηριοποιείται από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης του, το 2013, με σκοπό την θέσπιση ισχυρών θεμελίων για την εδραίωση προτύπων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειμένου να γίνει η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και να προσφέρει υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Το φιλόδοξο σχέδιο και ο ιερός σκοπός που καλείται να διαδραματίσει το «Δίκτυο» συνένωσε στις τάξεις του τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, με μοναδικό στόχο να αναλάβουν την υλοποίηση ενός εγχειρήματος που δεν έχει επαναληφθεί πουθενά μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Απώτερος σκοπός, να γεφυρώσουν τον επιχειρηματικό κόσμο με την κοινωνία, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και μακροπρόθεσμα οφέλη σε ευπαθείς ομάδες και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στην κοινωνία.

Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της Θεσσαλονίκης συνένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Ανέλαβαν ένα εγχείρημα που δεν έχει υλοποιηθεί ως έχει, πουθενά μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Συνένωσαν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν την πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρία που θα γεφυρώσει τον επιχειρηματικό κόσμο με την κοινωνία. Οι φορείς αυτοί είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Ο Πρόεδρος του «Δικτύου» είναι ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος της ΖΑΝΑΕ ΑΕ.

Σκοποί του “Δικτύου”

  • Υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων, με τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματική κοινότητα
  • Προώθηση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
  • Προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας
  • Το Δίκτυο κινητοποιεί τις επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει και προωθεί εργαλεία για την εφαρμογή των αρχών του, τόσο προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό
  • Βασικός και κύριος σκοπός του Δικτύου είναι η ανάδειξη και ανάπτυξη της κουλτούρας του εθελοντισμού, αλληλεγγύης και αγάπης μέσα από καλές πρακτικές κυρίως για την νέα γενιά

Πως λειτουργεί

  1. Χαρτογράφηση & κατηγοριοποίηση αναγκών υποστηριζόμενων Ιδρυμάτων
  2. Κινητοποίηση των μελών του Δικτύου για κάλυψη των αναγκών
  3. Κάλυψη των αναγκών των Ιδρυμάτων
Αναλυτικότερα:

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής στοχεύει στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων, στην προώθηση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στην κινητοποίηση επιχειρήσεων να αναλάβουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε ιδρύματα και να παράγουμε κοινωνικό έργο κυρίως σε παιδιά και νέους. Τελευταία βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης συνδράμουμε ιδρύματα που υποστηρίζουν μεγάλες ηλικίες, καθώς επίσης και πολλά συσσίτια.

Αρχικά επικοινωνούμε με τα ιδρύματα/συσσίτια και ενδιάμεσους φορείς με τα οποία συνεργαζόμαστε και καταγράφουμε τις ανάγκες τους. Έπειτα, συγκεντρώνουμε και κατηγοριοποιούμε τις ανάγκες των ιδρυμάτων, όπως π.χ. θέρμανση, ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, ένδυση – υπόδηση, λευκά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, τρόφιμα – ποτά κλπ.

Ακολούθως, στέλνουμε τις ανάγκες όπως έχουν προκύψει, στους επιχειρηματικούς φορείς που ίδρυσαν το Δίκτυο. Οι Φορείς, με τη σειρά τους, κοινοποιούν τις ανάγκες στις επιχειρήσεις – μέλη τους.  Έχοντας κατηγοριοποιήσει τις ανάγκες, η κινητοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται στοχευμένα και με μεγαλύτερη ευκολία.

Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις – μέλη που επιθυμούν να συνεισφέρουν είτε σε είδος, είτε σε υπηρεσίες, είτε με χρηματική ενίσχυση, έρχονται σε επαφή με το Δίκτυο και ενημερώνονται για τις περαιτέρω διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Συγκεντρώνουμε υγρά και ξηρά τρόφιμα, κατεψυγμένα και συντήρησης, χαρτικά είδη και είδη καθαρισμού, σε αποθήκες/ψυγεία και από εκεί πραγματοποιούνται οι διανομές απευθείας στα ιδρύματα. Οι αποθήκες/ψυγεία βρίσκονται σε επιχείρηση, η οποία θέλοντας να βοηθήσει και να υποστηρίξει το έργο του Δικτύου, προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες και τους χώρους της για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων, μέχρι τη διανομή τους.

Στις περιπτώσεις που τα ζητούμενα είδη είναι ογκώδη, όπως π.χ. έπιπλα, εξοπλισμός, μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α. συντονίζουμε τις παραδόσεις στα ιδρύματα απευθείας από τις εταιρίες – χορηγούς.

Κατόπιν πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις, ώστε να βεβαιωθούν οι παραδόσεις των αντικειμένων που έχουν ζητηθεί και φωτογραφίζονται οι χώροι που έχουν τοποθετηθεί. Το Δίκτυο ενημερώνει άμεσα τις εταιρίες – χορηγούς για την εξέλιξη της δωρεάς τους και τους αποστέλλονται ευχαριστήριες επιστολές και φωτογραφίες από τις δράσεις, όπως αυτές ολοκληρώθηκαν.

ΗΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

έχει προσφέρει ανακούφιση άμεσα ή έμμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες άτομα

101+

Ιδρύματα, Συσσίτια & Ενδιάμεσοι Φορείς

55+

Επίσημα Μέλη
charity

Αποστολή

Η υποστήριξη και προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

money-bag

Όραμα

Θέσπιση ισχυρών θεμελίων για την εδραίωση προτύπων Κοινωνικής Αλληλεγγύης

charity1

Αλληλεγγύη

Μέσα από ανθρωποκεντρικές δράσεις με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, προσφέρουμε ενεργά στην κοινωνία

Οι αποθήκες του Δικτύου

καταστατικό

Νομική μορφή

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency