Δίκτυο & Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Η Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030, που υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, παρέχει κοινό σχέδιο για την ειρήνη και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη, τώρα και στο μέλλον. Στο επίκεντρό της βρίσκονται οι 17 Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs), οι οποίοι αποτελούν επείγουσα έκκληση για ανάληψη δράσης από όλες τις χώρες – αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες – σε μια παγκόσμια εταιρική σχέση. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η δυναμική του Δικτύου και των μελών του αποτελεί αποτελεσματικό «μοχλό» για την επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης και της θετικής αλλαγής που επιχειρεί να φέρει στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης, της Ισότητας των φύλων, της Εργασίας, της κατάργησης των Κοινωνικών Ανισοτήτων, της Υπεύθυνης Ανάπτυξης και Παραγωγής, της Κλιματικής Αλλαγής και της Παγκόσμιας Ειρήνης.

Το Δίκτυο συμμετέχει μαζί με τα μέλη του αλλά και τους επιχειρηματικούς φορείς σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα, θέτοντας σε προτεραιότητα την ελληνική κοινωνία μέσα από το στρατηγικό σχέδιο δράσης του Δικτύου. Ένα όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, που αξίζει όλοι να δουλέψουμε για να γίνει πραγματικότητα.

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency