Δωρεά του Δικτύου στο 1ο Νηπιαγωγείο Φερών

Μια δωρεά στο πλαίσιο του προγράμματος “Προσφέρω στην Εκπαίδευση”

Το Δίκτυο ανταποκρινόμενο άμεσα στο αίτημα του Νηπιαγωγείου, προχώρησε άμεσα στην προμήθεια και δωρεά ενός διαδραστικού πίνακα ο οποίος θα αποτελέσει ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται.

Το Δίκτυο θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα πόσο μάλλον στην βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών στις ακριτικές περιοχές της χώρας.

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency