Εγκαίνια 9ης βιβλιοθήκης στο Νευροκόπι. Το Δίκτυο ενίσχυσε τη δράση με 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency