Συνεργασία Δικτύου – UNESCO

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Γιάννη Αμανατίδη.

 

Ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς του Δικτύου στα κοινωνικά δρώμενα της Βόρειας Ελλάδας». Μέσω του μνημονίου, υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, δημιουργείται ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για την εκτέλεση κοινών δράσεων, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας εθελοντισμού, στην προώθηση της πολιτιστικής, φυσικής και άυλης, κληρονομιάς καθώς, και, γενικότερα στην κινητοποίηση επιχειρήσεων και πολιτών σε δράσεις αλληλεγγύης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο θα συμμετέχει ως χορηγός στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ στη Χαλκιδική, με σκοπό την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ενθάρρυνσή των νέων για θέματα αλληλεγγύης και διαφορετικότητας. Τέλος, ο κ. Πέντζος, υπενθύμισε ότι, αποστολή του Δικτύου είναι η σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με τους φορείς που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους.

 

Από την πλευρά της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, η Πρόεδρος Αικατερίνη Τζιτζικώστα, ανέφερε τα εξής: «Στόχος της συνεργασίας μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συνεργειών στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, των Επιστημών και της Επικοινωνίας, στο πλαίσιο των Προτεραιοτήτων και των Αναπτυξιακών Στόχων της UNESCO για την Αειφορία, μέχρι το 2030, καθώς και η στήριξη ευπαθών και περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων, αλλά και σωματείων, οργανώσεων και φορέων, που εργάζονται στον τομέα αυτό».

Φωτογραφία: Από αριστερά διακρίνονται ο κ. Παναγιώτης Τσολιάς, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας ΕΡΤ, η κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, ο κ. Γιάννης Αμανατίδης, Υφυπουργός Εξωτερικών και ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency