Το Δίκτυο αντικατέστησε στο Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών-Βαρήκοων τα θρανία και τις καρέκλες για τις ανάγκες των μαθητών.

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency