Το Δίκτυο μαζί με το πρόγραμμα συμμετοχικής χρηματοδότησης Act4Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους για την κάλυψη συσσιτίων στη Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα

 

Μια ακόμη σημαντική δράση υλοποιεί το act4Greece, το πρόγραμμα συγκέντρωσης πόρων για σημαντικούς κοινωνικούς σκοπούς, που αποτελεί πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας: την κάλυψη αναγκών σίτισης άπορων οικογενειών, μέσω της προσφοράς συσσιτίων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας. 

 

Συγκεκριμένα, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, www.act4greece.gr, όσοι πολίτες ή επιχειρήσεις επιθυμούν, μπορούν, από 12/03/2019 έως 12/09/2019, επιλέγοντας τη δράση «Συσσίτια στη Β. Ελλάδα» κι ακολουθώντας απλά βήματα, να προσφέρουν οποιοδήποτε ποσό, με στόχο τη συγκέντρωση €50.000 για την ενίσχυση των συσσιτίων, που στη συνέχεια θα διατεθούν σε σταθερή και τακτική βάση σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με απ’ ευθείας κατάθεση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας ή με αποστολή εμβάσματος μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων internet, phone και mobile banking στο λογαριασμό με αριθ. 080/00742687 (ΙΒΑΝ: GR5201100800000008000742687 / BIC: ETHNGRAA).

 

Τη δράση ενισχύει οικονομικά και η Εθνική Τράπεζα, θέλοντας να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου, προσφέροντας €20.000.

 

Με την υποστήριξη όλων, το Δίκτυο θα διευρύνει την παροχή συσσιτίων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να καλύψει ανάγκες σίτισης άπορων οικογενειών. Αξίζει να αναφερθεί πως το Δίκτυο υποστηρίζει σήμερα περισσότερα από 75 συσσίτια, ιδρύματα και ενδιάμεσους φορείς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η σύμπραξη με το act4Greece θα ωφελήσει 2.500 άτομα και οικογένειες.

 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Νίκος Πέντζος σημείωσε σχετικά, “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη σύμπραξη με το καινοτόμο πρόγραμμα act4Greece. Μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία αλλά και την ίδια θέληση να βρεθούμε δίπλα στους συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μοιραζόμαστε και το ίδιο όραμα, την ενσωμάτωση της αλληλεγγύης στην καθημερινότητά μας. Με τη δράση Συσσίτια στη Β.Ελλάδα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε περαιτέρω τις πρωτοβουλίες του Δικτύου για την παροχή συσσιτίων σε οικογένειες που έχουν ανάγκη”.

 

Το Πρόγραμμα act4Greece αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής. Το 2016, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συγκέντρωσης πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πόροι που στη συνέχεια διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν φορείς πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι πολλαπλές δράσεις του act4Greece πραγματοποιούνται από φορείς με εμπειρία και αξιοπιστία στον τομέα τους και μέσω της  ιστοσελίδας www.act4greece.gr γίνεται αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

 

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής αποτελεί σύμπραξη των σημαντικότερων φορέων της πόλης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency