Βράβευση για το Δίκτυο στα Bravo Sustainability Awards για την πρωτοβουλία “Συνεργασία με TAP”

Μία ακόμα βράβευση για το Δίκτυο αυτή τη φορά στα Bravo Sustainability Awards

 

Το Quality Net Foundation απένειμε στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής βραβείο στον Πυλώνα “Bravo in Action” για την πρωτοβουλία “Συνεργασία με TAP” (Trans Adriatic Pipeline)

 

Φέτος συμπληρώθηκαν 12 χρόνια θεσμοθέτησης του θεσμού Bravo. Ενός Θεσμού που βασίζεται στην ανάπτυξη ενός πολυσυμμετοχικού διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, με βάση τις πρωτοβουλίες & δράσεις που αναπτύσσονται στη χώρα μας από Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς , Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & της Κοινωνίας Πολιτών. Με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, ο Θεσμός BRAVO αναπτύσσεται πάνω στο
τρίπτυχο της καταγραφής, του διαλόγου και της ανάδειξης των Πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος!

 

Ο θεσμός Bravo αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό κοινωνικού διαλόγου, διαβούλευσης και ενεργοποίησης της ελληνικής κοινωνίας για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Φέτος προσέλκυσε την συμμετοχή 56.000 Ενεργών Πολιτών.

 

Bravo Sustainability Week 2021

Ο θεσμός Βravo κορυφώθηκε με την διοργάνωση της Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης – Bravo Sustainability Week 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 31 Μαΐου με 5 Ιουνίου 2021, με διαδικτυακές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολυσυμμετοχή και διαθεματική εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση θεματικών διαλόγων πάνω στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καλύπτοντας τα σχετικά θέματα που παίζουν έναν καταλυτικό ρόλο στην μετάβαση μας προς ένα βιώσιμο μέλλον, καθώς και την ανάδειξη των Πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο!

Το Bravo Sustainability Week 2021, αποτελεί το ετήσιο ραντεβού όλων των Υπεύθυνων Οργανισμών, οι οποίοι συμμετέχουν σε τραπέζια διαλόγου, παρουσιάζουν τις δεσμεύσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν για την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος αλλά και των Ενεργών Πολιτών, που ενεργοποιούνται για την υποστήριξη των πολιτικών και των προγραμμάτων που υποστηρίζουν την Ποιότητα Ζωής αυτών και των οικογενειών τους .

Σελίδα Facebook

Copyright © 2022 Κατασκευή ιστοσελίδας W3Vitals & Design CSR Agency